Modigt ledarskap

REDO FÖR
MODIGT
LEDARSKAP?

Våga mer, uppnå mer!

Navigera framtidens utmaningar med mod och tillit. Jag hjälper dig och ditt team att driva innovativ utveckling i en osäker tid.

 

Loa Lava katalysator för kurage, uppskattad utbildare och ledarskapsutvecklare.
Har ni fastnat i komfortzonen?

Undviker ni svåra samtal och obekväma beslut?

Står rädslan för att misslyckas i vägen för utveckling?

Upptäck nycklarna till modigt ledarskap och djärva kulturer. Jag stöttar ledare, team och organisationer i att våga!

FÖRELÄSARE
MODIGT 
LEDARSKAP

Loa Lava Brynjulfsdottir är en av Sveriges främsta och mest anlitade föreläsare inom modigt ledarskap. 

Med en unik kombination av värme, humor och djup kunskap, fångar Loa sin publik och väcker ett genuint engagemang för förändring. Som ledande expert inom modigt ledarskap, ger hon deltagarna värdefulla insikter om deras eget ledarskap och verktyg för att bygga modiga, innovativa företagskulturer.

Loa håller även ledarutvecklingsprogram, samt faciliterar ledningsgrupp- och teamutveckling med fokus på modiga resultat. Varje uppdrag anpassas efter kundens unika behov, situation och vision – för att nå önskat resultat. 

Boka föreläsning!

JAG ÄR LOA LAVA

Föreläsare, författare & utbildare i modigt ledarskap. Och Islänning med lavan i blodet...

Som ledande expert inom modigt ledarskap, erbjuder jag inte bara föreläsningar med impact, utan också skräddarsydda team- och ledarutvecklingsprogram. Tillsammans med kunden – och utifrån organisationens mål och behov – skapar vi modiga resultat.

Efter att ha arbetat med mig kan ni förvänta er djupgående insikter om hur man utvecklar modigt ledarskap, samt konkreta verktyg och metoder för att bygga en modig och innovativ företagskultur. Som ”bonus” får man oftast även en större öppenhet för förändring!

Connecta med mig!
Loa Lava, katalysator för kurage, mod, ler och bjuder in till samtal om sårbarhet och modigt ledarskap.

VARFÖR
MODIGT LEDARSKAP?

Vi lever i en osäker och föränderlig arbetsvärld. Det som krävs av dagens ledare för att kunna navigera i detta komplexa landskap är förmågan att kliva in i modet och brottas med sårbarheten. Samtidigt kämpar många med ett mindset och en kultur av försiktighet – där man hellre undviker än omfamnar risker och ovisshet. Utmaningarna vi står inför gör att organisationer och företag i hela världen ställer samma fråga: Hur kan vi odla modigare ledare och utveckla djärvare kulturer?

Modigt ledarskap består av en uppsättning färdigheter som kan läras och tränas – de är till och med mätbara. Det handlar om att våga visa sin sårbarhet, leva våra värderingar, bygga förtroende, våga misslyckas och dra lärdom av motgångar. Allt detta i syfte att skapa en kultur av innovation, ständigt lärande och resiliens – en kultur som tar organisationen till nästa nivå och genererar bättre resultat. Det handlar om att:

  • Våga driva innovativ utveckling
  • Skapa positiv förändring
  • Möta osäkerhet med mod
  • Skapa en trygg organisationen som främjar innovation

I en värld som ständigt förändras är modet att möta ovissheten nyckeln till framgång. Jag finns här för att stödja dig och din organisation i att hitta modet att våga.

 

DR BRENÉ BROWN

Dr Brené Brown är professor vid universitetet i Houston. Hon har tillbringat årtionden med att studera modigt ledarskap, sårbarhet, skam och empati.

Resultaten av hennes Dare to Lead™ forskning visar att mod är en sammansättning av fyra färdigheter som uppmuntrande nog går att lära sig, observera och mäta:

  • Förmågan att hantera ovisshet och förstå värdet av sårbarhet.
  • Översätta personliga och organisatoriska värderingar till handlingar och beteenden.
  • Förståelse för hur förtroende byggs och hur det omsätts i konkreta handlingar.
  • Förmågan att hantera motgångar och misslyckanden som lärande.

Ledarutvecklingsprogrammet Dare to Lead™ – som bygger på Dr Brené Browns forskning – ger deltagarna hårdträning i modkompetenserna.

Är du redo att starta resan mot ditt modigaste ledarskap?


Det krävs genuint modiga ledare och organisationer för att utveckla ett arbetsklimat som skapar utveckling, kreativitet och effektivitet.

Jag arbetar med personer som vill bli modigare och tryggare i sitt ledarskap. Mina metoder grundar sig i Dr Brené Browns forskning om modigt ledarskap och färdigheterna vi behöver utveckla för att våga kliva fram, ta ansvar och bidra.

Vad säger tidigare kunder?

Lotte Edsbrand

Lotte Edsbrand, chef för Filmarkivet
Svenska Filministutet


På ett varmt, autentiskt och generöst sätt har Loa bjudit på sig själv och sina motgångar – samt visat hur vi på ett systematiskt sätt kan resa oss efter ett magplask. Loa har väglett oss i konsten att våga vara sårbara och välja mod framför bekvämlighet. På ett öppet och tillitsfullt sätt, har vi deltagare kunnat dela erfarenheter, synliggöra våra rädslor och prata om skam – sånt som annars hindrar en från att kliva fram, leva sina värderingar och visa mod. Detta utan att det känts svårt eller jobbigt, snarare roligt och skapat gemenskap – suveränt bra faciliterat!”

Ta del av fler kundkommentarer
 

MOD ATT LEDA

 

Dare to Lead™

Från insikt till handling!

Mer om Dare to Lead™
Loa Lava ler och sitter på en sittpuff med benen dinglande.

PRENUMERERA PÅ MITT NYHETSBREV

Få en dos modigt ledarskap i din inbox då och då!

Genom att signa upp dig godkänner du att Loa Lava behandlar dina personuppgifter (läs mer nedan)

Let's Connect


Feel free to reach out any time 

 

Connecta med mig!