Modigt ledarskap

LEVA DINA VÄRDERINGAR

Oct 25, 2021

Modigt ledarskap består, enligt Dr Brené Brown, av fyra färdigheter:

Våga visa sårbarhet. Du kommer aldrig till mod utan att brottas med sårbarhet (= osäkerhet, risk och känslomässig exponering). Sårbarhet är en del av att leda och leva. 

Leva dina värderingar. Du är medveten om dina kärnvärderingar och kan ta dem från vackra ord till konkret beteende. 

Bygga tillit & förtroende. Genom att bryta ner vad förtroende handlar om i konkreta beståndsdelar och beteenden, kan du sätta ord på vad som funkar och vad som brister i dina relationer med andra. 

Resa dig efter motgångar. Är du modig som ledare och människa, så kommer du också göra några rejäla magplask. Om du vågar stanna en stund i det svåra, kan du resa dig efter bakslag på ett sätt som gör dig klokare. 

 

Idag vill jag prata om färdigheten att LEVA våra värderingar. Det är något du kan träna på för att bli modigare i ditt ledarskap och ditt liv.  

 

FÖRSTA STEGET är att vara medveten om dina viktigaste värderingar och kunna sätta ord på dem. Sedan handlar det om att träna på att omsätta värderingarna i handling varje dag. När du LEVER dina värderingar innebär det att du gör du det du säger. Alltså, att du lever som du lär och är tydlig med vad du tror på och tycker är viktigt. Dina värderingar är det som fyller dig med mening och syfte!

 

Värderingsfiltret är ett bra sätt att ”testa” vilka värderingar som verkligen är viktiga på riktigt för dig:

🌟Definierar värderingen dig och den du är?

🌟Är detta den du är när du är som bäst?

🌟Utgår du ifrån denna värdering när du ska fatta svåra beslut? 

 

NÄSTA STEG är att omsätta dina värderingar i konkreta beteenden och handling varje dag. Alltså, hur du prioriterar. Vad du väljer att lägga din tid på. Vilka val du gör varje dag. När du LEVER dina värderingar innebär det helt enkelt att du gör det du säger. 

 

Eller, som Dr Brené Brown säger: ”Go from Bullshit to Behavior”!

 

Genom att verkligen förankra dig själv i dina viktigaste kärnvärderingar, blir det enklare att välja det som är rätt framför det som är bekvämt eller lätt. Forskningen visar att de ledare som är mest bekväma i att brottas med sårbarhet och tillämpa mod, oftast förankrar sina beteenden i två till tre kärnvärderingar. 

 

Vilken är din allra viktigaste värdering? Om du måste välja bara EN enda? Eller ok då… två eller max tre? Gå in i vår Mod att leda grupp och berätta!

https://www.facebook.com/groups/modattleda

 

Modiga hälsningar

Loa 

Hur kan vi då hålla kontakten och lära av varandra?

Connecta med mig på LinkedIn och joina mitt nätverk på Instagram. Här delar jag inspiration och verktyg för att hjälpa dig kliva fram som den modiga ledare du är.

Gå med i vår modiga community på Facebook där vi möts, lär oss av varandra och pratar om våra erfarenheter av modigt ledarskap 

Connecta med mig!

Modigt ledarskap i din inbox!

Få tips, stöd och inspiration att våga kliva fram som den ledare du är!

Mod att leda från hjärtat helt enkelt!